Naše vize: Se srdcem na dlani ctíme tradice, pro kouzelné zážitky plné radosti.

O nás

Počátky naší výroby sahají do roku 1987, kdy jsme začali s výrobou při zaměstnání. Od 1. 12. 1989 jsme začali s podnikatelskou činností v Počepicích. V té době výroba probíhala ještě v jedné místnosti rodinného domu.

Již na samém počátku naše výrobky podléhaly přísným normám a předpisům okresní hygienické stanice.

Postupem času jsme výrobu a sortiment rozšiřovali a zaměstnávali stále více pracovníků.
Před vstupem ČR do EU se však  vyskytl zásadní problém, museli jsem vyřešit otázku, zda činnost ukončit, neboť prostory pro výrobu nesplňovaly požadavky EU, a nebo postavit zcela novou budovu, která by byla v souladu s podmínkami EU. Po vyřízení potřebných povolení a deseti měsících stavebních prací jsme se mohli přestěhovat do nových prostor. Nyní se nová výrobna Medového pečiva spolu s restaurací, adventure golfem a obchodem nachází na okraji obce a je snadno dostupná.

Areál U Radešínka